Procedura orzekania i stwierdzania choroby zawodowej jest regulowana następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z póź. zm.) tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94 z póź. zm)

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w chorób zawodowych, (Dz.U. Nr 105, poz. 869 z póź. zm).

  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121 z póź. zm).   

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5