Projekty UE

Logo


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.


Projekt nr RPDS.02.01.01-02-0068/17

pt. Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów

Bezpośrednim celem projektu pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności. Moduł elektronicznego obiegu dokumentów będzie stanowił dopełnienie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury do świadczenia usług publicznych w zakresie e-zdrowia.

Partnerzy nie posiadają systemu pozwalającego na całościowe zarządzanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej, która aktualnie jest przechowywana w formie elektronicznej w systemach rozproszonych i w postaci papierowej.

Projekt  będzie realizowany na zasadach partnerstwa przez:

1. Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław
KRS: 0000043818 REGON:000294846 NIP: 897-15-88-388

2. ENDO-MED s.c.
plac Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
NIP: 8840021617, REGON: 930175596

3. Aeroklub Polski - z siedzibą w Warszawie
ul. 17 stycznia 39,  00-906 WARSZAWA
KRS 0000122672; NIP 526-030-03-45; REGON 007026161
prowadzący zakład leczniczy pn. Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska we Wrocławiu
ul. Henryka Sienkiewicza 108-110, 50-349 Wrocław
REGON 007026161-00023

4. "Przychodnia na Biskupinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Olszewskiego 21/115, 51-642 Wrocław
KRS: 0000027330 REGON: 932673826 NIP: 8981967880

Wybór oferentów

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5