Placówki służby zdrowia orzekające o rozpoznaniu choroby zawodowej:

 

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

 

1) poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;

2) kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);

3) poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego - w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;

4)podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja- w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

 

Od orzeczenia wydanego przez jednostkę orzeczniczą I stopnia przysługuje prawo do odwołania się do jednostki orzeczniczej II stopnia.

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.


Właściwość jednostki orzeczniczej l stopnia ustala się:

  • według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika lub wg krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie;

  • w przypadku gdy pracownik zamieszkuje w innym województwie, niż była wykonywana praca powodująca zagrożenie zawodowe, właściwość jednostki orzeczniczej l stopnia ustala się według aktualnego miejsca zamieszkania pracownika;


Na terenie województwa dolnośląskiego jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

  • Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław

  • Oddział Jelenia Góra: ul. Groszowa 1, 58-500 Jelenia Góra

  • Oddział Lubin: ul. Sienkiewicza 4, 59-300 Lubin

  • Oddział Wałbrzych: ul. B. Chrobrego 36, 58-300 Wałbrzych

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5