2017 Rozbudowa infrastruktury inf. oraz wdrożenie e-usług

Dolnośląski Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław,

NIP: 8971588388

REGON: 000294846
Ogłasza konkurs
 


o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn . „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Ośrodku Medycyny Pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.)

Pliki do pobrania (*.pdf):

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5